תמחירי שירות הקמת אתרים באוניברסיטה העברית

על מנת שנוכל לתת שירות בר קיימא לאורך זמן, וכדי לאפשר פיתוח ותחזוקה שוטפת, נבנה מדרג  עלויות מוזל ביותר להקמת אתרים ותחזוקתם.

השירות כולל: הקמת אתר ראשוני אותו תוכלו לנהל ולערוך, הדרכה לניהול האתר ולעריכת תוכן ותמיכה ומענה על שאלות, יעוץ בתכנון ואפיון האתר, יעוץ וסיוע בעריכת תוכן, תחזוקה ופיתוח של המערכת.

 

סוג אתר

תשלום עבור הקמה ותחזוקה בשנה הראשונה (ש"ח) 

תחזוקה שנתית כולל אחסון ותמיכה, החל מהשנה השנייה (ש"ח)

אישי לחוקר/ת

   1,000

     100

מעבדה

    2,500

    250

מרכזי מחקר    בין 5000 - 7500  750

חוג/ מחלקה

12,500

1,250

פקולטה / אגף / רשות

  20,000

2,000

מכונים ומרכזים - נא לפנות במייל ל taliav@savion.huji.ac.il לקבלת מחיר.

המערכת מתוכננת לענות על 90-80 אחוז מהצרכים של יחידות. במקרים של צרכים ייחודיים שיש לפתח, תידרש תוספת תשלום בתיאום מראש עם הפונה.