הקמת אתרי אינטרנט באוניברסיטה העברית

בין אם זה אתר אישי, מעבדה, כנס, חוג, יחידה מנהלית או קבוצת עבודה אחרת באוניברסיטה – אתר אינטרנט אינו מותרות, אלא צורך הכרחי. במאה ה-21, אתרי אינטרנט משמשים לא רק כמקור מידע אלא כשירות נחוץ ל"לקוחות" ואנשי קשר שונים.

במשך השנים, קמו באוניברסיטה אתרים רבים באופן עצמאי: במערכות שונות, עיצוב שונה, על ידי מפתחים וברמות עדכון ותחזוקה שונות. הדבר יצר שונות גדולה בין האתרים, קשיים בתחזוקה ועדכון, עלויות גבוהות של פיתוח ותחזוקה, תסכול ו... אתרים פחות שימושיים ממה שהיינו רוצים.

במטרה לתת מענה על צרכים אלה ונוספים, אגף שיווק ותקשורת בשיתוף הרשות למחשוב מטמיעים באוניברסיטה מערכת ניהול תוכן שמטרתה לשמש תשתית ובית לאתרים השונים שלכם.

לאחר תהליך מעמיק, נבחרה מערכת ייעודית להקמת אתרי אינטרנט אקדמיים OpenScholar, המאפשרת הקמת אתרי אינטרנט שונים: אתרים אישיים לחוקרים, אתרי מעבדות, מכונים, מחלקות, חוגים, פקולטות, ובעתיד גם כנסים אקדמיים.

בחודשים האחרונים עברה המערכת התאמה לצרכי האוניברסיטה והותקנה על שרתים מקומיים. יתרונותיה:

  • ידידותית וקלה לתפעול (נבדקה ע"י נסיינים ונסייניות). אפשר להקים אתר אישי או אתר לכנס תוך שעות עבודה ספורות.
  • גמישה ובעלת רכיבים שונים: דפי מידע, קורות חיים, רשימת פרסומים, חדשות ואירועים, סטים של מידע, מצגות, גלריות תמונות, ועוד.
  • נותנת תשתית טכנולוגית אחידה ומשותפת לאתרים השונים, מה שמאפשר שיתוף בפיתוח רכיבים חדשים וחסכון גדול בעלויות פיתוח ותחזוקה של אתרי האינטרנט.
  • בעלת תבנית עיצובית של האוניברסיטה, כך שהאתרים שיפותחו בה יעמדו בתאימות לשפה עיצובית אחידה של כלל האוניברסיטה.
  • עונה על דרישות המינימום מאתרי האוניברסיטה, מאפשרת הקמת אתרים העומדים בתקני נגישות השירות לאתרי אינטרנט,אבטחת מידע ועוד.
  • שם דומיין תחת huji.ac.il, שנותן אמינות גבוהה ודירוג גבוה במנועי חיפוש.

המערכת תאפשר לנו מתן שירות מקיף הכולל ליווי בניהול הפרויקט, הדרכה לשימוש ועריכה ותמיכה ושדרוג לאורך זמן – וכל זאת באיכות טובה ובעלות נמוכה בהרבה מאשר הקמת אתר ע"י ספק חיצוני. המערכת מוטמעת בהצלחה באוניברסיטאות מובילות בעולם ובראשן אוניברסיטת הרווארד.

ככלל, אתרי אינטרנט שהמערכת יכולה לתת להם מענה יפותחו במערכת זאת: אתרי חוקרים, מעבדות, קבוצות מחקר, חוגים, מכונים, פקולטות, בתי ספר, יחידות מנהליות ואגפים מנהליים. במידת הצורך, יינתנו שירותים משלימים על ידי המחלקה למערכות מידע / הרשות למחשוב: טפסים, מאגרי מידע וכיו"ב.