for Economic Research in Israel Ltd.
ע"ש שאלתיאל | האוניברסיטה העברית
יום שני ה-2.3.15 בשעה 18:00, אולם הנדלר, מכון טרומן באוניברסיטה העברית
המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון
הפקולטה למדעי החברה
המכון ללימודים עירוניים ואזוריים
האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע
הפקולטה למדעי הרוח