קמפוס רחובות
על שם פרדי ונדין הרמן
הפקולטה למדעי החברה
Faculty of Social Sciences
The Hebrew University of Jerusalem
באוניברסיטה העברית בירושלים
יועצת הנשיא והוועדה למגדר
האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים
הפקולטה למשפטים
הפקולטה למדעי החברה
הפקולטה למדעי הרוח
הדרכה לניהול אתרים
על-שם מוריס פאלק בע"מ (חל"צ)
ע"ש רוברט ה. סמית
for Economic Research in Israel Ltd.
יום שני ה-2.3.15 בשעה 18:00, אולם הנדלר, מכון טרומן באוניברסיטה העברית
המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון
הפקולטה למדעי החברה