הפקולטה למדעי הרוח
School of Public Policy and Government
הפקולטה למדעי הרוח
ע"ש רלף גולדמן
The School of Occupational Therapy, Faculty of Medicine
في الجامعة العبرية في القدس
At the Hebrew University of Jerusalem
Founded by Sima & Shlomo Gershon
School of Public Policy and Government
בית הספר למדיניות ציבורית וממשל
ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל
בית הספר לריפוי בעיסוק, הפקולטה לרפואה
General and Comparative Literature
הפקולטה למדעי החברה
ופיתוח משאבים
מחקר ומלגות בתורת השטחות