כותרת הטקסט: 

תכנית השלום שלי - מחזירים את השלום לסדר היום