מר מוסי רז - יו"ר ארגון חיים וסביבה ויו"ר פורום ארגוני השלום

מר מוסי רז