נהלי בטיחות לעבודה חמה

נוהלי בטיחות ל"עבודה חמה"

הגדרה

"עבודה חמה": ריתוך וחיתוך בלהבת גז, ריתוך חשמלי וחיתוך בעזרת דיסק.

 

1. אחריות

 לכל עבודה חמה ימונה אחראי מטעם האוניברסיטה, אשר יסייר באתר העבודה, ויוודא קיום ההוראות המפורטות להלן. האחראי ימלא כתב הרשאה לביצוע עבודה חמה, המצורף.

 

2. כלים וציוד

 א. יש לוודא כי גלילי הגז במצב תקין: בדיקת לחץ בתוקף (תאריך הבדיקה מוטבע על כתף הגליל ותקף ל- 5 שנים), ברז תקין, אין חלודה או פגמים בולטים

ב. יש לוודא כי הצנרת הגמישה, הנמצאת בשימוש, תקינה וללא סדקים, והצינור מסומן בצורה ברורה: זיהוי היצרן, הלחץ השימושי, קוטר נומינלי, סימון הגז המיועד, ושתי ספרות אחרונות של שנת היצור..חלקים בצינור החשודים כפגומים, ניתן לבדוק ע"י טבילה באמבט מים באמצעות לחץ אויר או חנקן (הופעת בועות מצביעה על דליפה - צריך להחליף הצינור).

ג. יש לוודא כי המבערים תקינים ומתאימים לסוג העבודה וללחצי הגז שבשימוש.

ד. חיבורי צנרת יחוזקו במצמד מתאים ויבדקו לגילוי דליפות (באמצעות מי סבון) לפני תחילת העבודה.

ה. במידה והגז הדליק שבשימוש הוא אצטילן, יש להתקין בולם להבה ייעודי על גליל האצטילן ובולם להבה ייעודי על גליל החמצן.

גליל אצטילן חייב לעמוד בניצב  (עומד) לפחות 12 שעות לפני השימוש.

ו. גז חמצן: יש לוודא כי ווסת הלחץ ייעודי לחמצן (כתוב עליו "חמצן"), הצנרת, החיבורים, הברזים, הווסת, וידי\כפפות העובד נקיים משמן או חומר אורגני מתלקח, שעלול לגרום לפיצוץ במגע עם חמצן נקי.

ז. גלילי הגז שבשימוש יהיו קשורים בצורה בטוחה ויובלו בעגלה ייעודית כשהם קשורים.

ח. יש לוודא כי ציוד חשמלי וכבלי החשמל שבשימוש תקינים. מכשיר חשמלי מיטלטל המוחזק ביד יהיה בעל בידוד כפול, או שיוזן דרך מפסק מגן לזרם דלף

 3. בטיחות אש

 א. לכל עבודה חמה מחוץ לבית המלאכה ימונה צופה אש אשר:

- יצוייד בשני מטפי אבקה 6 ק"ג כל אחד, וידע כיצד להפעילם.

- יצוייד בטלפון או טלפון נייד ויידע את מספר הטלפון של מוקד החירום בקמפוס להזעקה במקרה אש או תאונה.

- צופה האש ימצא במקום כל זמן העבודה, וישאר במקום לפחות 30 דקות מסיומה, כדי לוודא כי לא פרצה אש במקום וברדיוס של 10 מ'.

ב. יש לוודא כי ברדיוס 10 מ' ממקום העבודה אין חומר דליק כלשהו (ניירת, בדים, צבעים, עשבים יבשים, כימיקלים דליקים וכו'). חומרים דליקים שלא ניתן לסלק (כגון: מחיצות או תיקרות מחומר דליק), יש לכסות היטב בחומר בלתי דליק כגון לוחות פח.

ג. יש לכסות את כל הפתחים במחיצות, בתקרות וברצפות החלל בו מבוצעת העבודה (פתחי צנרת, מערכות איורור, פירים וכו') בצורה טובה, באמצעות חומר בלתי דליק.

ד. יש לוודא כי בצד השני של קירות החלל בו מבוצעת העבודה לא מאוחסנים חומרים דליקים בצמוד לקיר. במידה ויש, והמרחק קטן מ- 10 מ', יש לסלקם מהמקום לפני תחילת העבודה.

 4. ציוד מגן אישי

על העובדים להיות ממוגנים בציוד מגן אישי הבא:

א. משקפי מגן יעודיים לריתוך, המקנים הגנה בפני גיצים ובפני קרינה בתחום אולטרא-סגול ואינפרא-אדום.

ב. כפפות עמידות אש חזקות וארוכות (למשל מעור).

ג. לבוש מלא, כולל חולצה עם שרוולים ארוכים, ללא כיסים וקיפולים, מכנסיים ארוכים או סרבל מלא.כנ"ל. יש לוודא כי בגדי הרתך עשויים מכותנה או מחומר עמיד בפני אש.

ד. נעלי בטיחות.

ה. קסדת מגן תיקנית להגנה בפני היתקלות הראש בצנרת, קירות, ועצמים נופלים, כאשר יש סכנה כזו.

 

לתשומת לב, 

עבודות ריתוך וחיתוך בתוך חלל מוקף (מיכלים, דוודים, בורות וכו') אסורות למי שאין לו הסמכה לעבודה בגובה – חלל מוקף. יש לקבל הנחיות מפורטות ממהנדס הבטיחות.