פסולת מסוכנת

 


 

פסולת כימית

פסולת ביולוגית

פסולת רדיואקטיבית