עבודה בטיחותית עם ממסים אורגניים במכשירי HPLC

 

במהלך שימוש במכשיר כרומטוגרפיה מסוג HPLC בעבודה שגרתית עם ממסים אורגניים עלול המפעיל להיחשף לאדי הממסים. 
כידוע, רוב הממסים האורגניים הינם חומרים נדיפים ובנוסף, רובם גם רעילים ו/או דליקים. נוהלי עבודה תיקניים עם ממסים אורגניים מחייבים עבודה בתוך מנדף כימי.
החשיפה לחומרים אלה הינה הן דרך מערכת הנשימה והן דרך ספיגה עורית. החשיפה תהיה גבוהה יותר במעבדות בהן מכשירי HPLC  עדיין אינם ממוקמים בתוך מנדף כימי  או אינם מצוידים  בשאיבה מקומית לסילוק אדי הממסים.

ברוב המקרים חשיפה זו תהיה נמוכה מערך ה- TLV (רמת החשיפה המירבית המותרת ל-8 שעות עבודה). עם זאת מומלץ להימנע מהחשיפה ככל האפשר.
אמצעי הבטיחות שיש לנקוט בעבודה עם ממסים אורגניים במכשירי  HPLC הם כדלהלן:
1. מכשיר HPLC  יצויד בשאיבה מקומית לסילוק אדי הממסים או ימוקם במנדף כימי.
2. העובד יעבוד עם אמצעי המיגון האישיים: משקפי מגן, חלוק מעבדה ארוך שרוולים ורכוס, נעליים סגורות וכפפות מתאימות לסוג החומרים שבשימוש. 
3. פתיחת בקבוקים המכילים ממסים והעברה מבקבוק לבקבוק ו/או מיכל  אחר  יתבצעו בתוך מנדף כימי תקין.
4. כדי למנוע התאדות הממס מהמיכל לחלל המעבדה, מומלץ להשתמש במכסים בטיחותיים. השימוש במכסים בטיחותיים מומלץ בשלב הזנת הממסים למערכת -לבקבוקי הממסים    ובשלב איסוף פסולת - למיכלי פסולת. בהעדר מכסי בטיחות, הזנת הממס מבקבוק תעשה דרך פתח מינימלי להכנסת צינור נימי
5. ניקוז נוזלי הפסולת יעשה אל תוך מיכלים ייעודיים לפינוי פסולת ממסים דרך פתח מינימלי להכנסת צינור נימי. אין לשפוך פסולת ממסים אורגניים וחומרים מסוכנים בכלל לכיור ולמערכת הביוב. יש לפעול על פי נוהל פינוי פסולת ממסים אורגניים.
6. יש לדאוג להתאמת נפח המיכל לאיסוף פסולת לכמות הנוזלים הנוצרת בתהליך העבודה.
7. מיכלי הפסולת ימוקמו בתוך מאצרה המסוגלת להכיל את תכולת המיכלים במקרה שפך/ דליפת המיכל 
8. יש לעיין בגיליונות הבטיחות של החומרים שבשימוש ולהעדיף שימוש בחומרים בעלי סיכון נמוך ביותר (מבחינת רעילות, דליקות  וכו).
9. במקרים בהם נדרש שימוש בחומרים בעלי סיכון גבוה במיוחד (דליקות, רעילות), בנוסף לעיון בגיליון בטיחות, יש ללמוד את אופן השימוש הבטיחותי בהם בספרות הרלוונטית.
10. סיכונים נוספים בעבודה עם מכשיר HPLC שיש לקחת בחשבון הם:
          
א. סיכון חשיפה לקרינת UV בתהליך החלפת הנורה במכשיר                           
          
ב. סיכוני חשמל  וסיכוני אש.

במידת הצורך ניתן להיוועץ במחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה.