נוהל סילוק תמיסות ביולוגיות לאחר חיטוי

נוהל סילוק תמיסות ביולוגיות לאחר תהליך חיטוי

1.  היבטים כימיים של פסולת ביולוגית מטופלת:

א. פסולת ביולוגית נוזלית עוברת תהליך ניטרול של הגורם הביולוגי ע"י הוספת חומר חיטוי מתאים, ערבוב והשהייה (אלא אם עברה טיפול חילופי, כדוגמת עיקור באוטוקלב).
למרות העובדה שלאחר החיטוי אינה נחשבת עוד כפסולת ביולוגית, לתמיסה שנוצרה יש תכונות כימיות משלה . 
ב. תכונות הנוזל לאחר חיטוי משתנות ממקרה למקרה ותלויות במספר גורמים, לרבות: תכונות חומר החיטוי; הריכוז הסופי שלו; התכונות של התמיסה הביולוגית
 (לדוגמה, עכירות, נוכחות של גושים ממקור ביולוגי או תוספות של חומרים כימיים); והתנאים (טמפרטורה, pH וכו').  
ג. תוצרי תהליך החיטוי עלולות להיות מסוכנות מבחינה כימית, ו/או לגרום למטרד (כגון ריחות).  לכן, חשוב לסלק את החומר שנוצר מהטיפול בפסולת הביולוגית בהתאם
לסיכונים ולהשלכות הסביבתיות של שיטת הסילוק. 

2.  סילוק תמיסת פסולת ביולוגית נוזלית ותמיסת מלבין (אקונומיקה):

א. יש ללבוש ציוד מגן אישי מעבדתי לרבות: משקפי מגן, חלוק וכפפות (מומלץ כפפות רב-פעמיות בעלות משטח פנימי מחוספס, כדוגמת כפפות PVC  לשטיפת כלים). 
ב. יש לרוקן את הכיור לפני תהליך הסילוק, על מנת למנוע התזת הנוזלים. 
ג. לאחר הוספת המלבין, ערבוב והשהיית התמיסה למשך כ - 15 דקות , יש לשפוך את התמיסה לתוך כיור מעבדתי בקצב מתון ( תוך מניעת היווצרות של נתזים),
כאשר ברז הכיור פתוח תוך כדי הפעולה - גם מי הברז יש להזרים בקצב מתון. 
ד. יש להחזיק את הכלי בשתי ידיים בזמן שפיכת התמיסה לכיור. 
ה. לאחר סיום הזרמת הפסולת המטופלת לתוך הכיור, יש להמשיך להזרים מים לתוך הכיור למשך 5 דקות נוספות.

3.  סילוק תמיסת פסולת ביולוגית נוזלית ותמיסת חומר חיטוי אחר:

 יש להתייעץ עם מהנדס הבטיחות בקמפוס לגבי נוהל סילוק הפסולת הכימית שנוצרה בתהליך החיטוי, במקרים בהם היה שימוש בחומר חיטוי שאינו מלבין (אקונומיקה),
או במידה ולנוזל הביולוגי המקורי נוספו חומרים כימיים. 

4. איסור סילוק פסולת ביולוגית מטופלת מחוץ למעבדה:
א. אין לשפוך פסולת ביולוגית מטופלת לאסלה או לכיור בשרותים. 
ב. השירותים מיועדים אך ורק לצרכים אישיים, ואין להכניס לתוכם חומרים ופריטים מעבדתיים כלשהם.