מיכלי גפ"מ חד פעמיים - הנחיות לטיפול לאחר שימוש

מיכלי גפ"מ חד פעמיים - הנחיות לטיפול לאחר שימוש

בשנים האחרונות מתרחב השימוש במיכלים חד פעמים של גז בישול ( גפ"מ – גז פחמימני מעובה) במעבדות ובבתי מלאכה.  יש לציין שמיכלים אלה אינם מיועדים למילוי חוזר.

המעבר ממערכות גפ"מ מרכזיות למיכלים חד פעמים ( המכילים כמות קטנה של גז ) מומלץ, אך יש לזכור כי הסיכונים של הגז עדיין קיימים: דליקות והתפוצצות.

 קיימים שני סוגי מיכלים: האחד, עם שסתום ביטחון והשני, ללא שסתום ביטחון. קיימים מיכלים במשקלים שונים (כגון: 190גרם ,450 גרם) המסופקים על ידי חברות ויצרנים שונים.

הנחיות לטיפול במיכלים בתום השימוש:

  1. מיכלים ללא שסתום ביטחון. יש לוודא שהמיכל התרוקן לחלוטין לפני פירוקו מהמבער. במיכלים אלה תישאר כמות זניחה של גז שתשתחרר מהפתח עם ניתוק המיכל מהמבער. 
    בתום השימוש,יש לזרוק מיכלים ריקים אלה לפח אשפה.
  2. מיכלים עם שסתום בטחון. כאשר מפרקים את המיכל מהמבער הפתח נסגר באופן אוטומטי  ובמידה ויש עוד גז במיכל, הוא נשאר בתוכו. גם כאשר המבער לא בוער, שזה סימן שצריך להחליפו,
    נשאר עדיין גז בגלל ששסתום הבטחון מונע יציאתו. במיכלים אלה קיימת  סכנה, אפילו אם הם נחשבים  ל"ריקים".
    בתום השימוש, אין לזרוק מיכלים ריקים אלה לאשפה, אלא להחזירם לספק, או לעבור לשימוש במיכלים מהסוג הראשון (ללא שסתום). 
    לתשומת לב, יש לפעול עפ"י ההנחיות של היצרן הרשומות על המיכל בכל הקשור לשימוש השוטף בו.