חוסר חמצן בעבודה עם גזים אינרטיים

חוסר חמצן בעבודה עם גזים אינרטיים

  1.  גזים אינרטיים, כגון חנקן, הליום, ארגון וכו', מסופקים למעבדות בגליל גז דחוס (גז בלחץ גבוה), או כנוזל קריאוגני (נוזל בטמפרטורה נמוכה) ועלולים להוות סיכון בטיחותי לעובדים במעבדות. 

 2. בעת שחרור גז אינרטי לחלל החדר, גדל נפחו פי כמה מאות מהנפח המקורי שלו כנוזל קריאוגני או כגז דחוס. הנפח הגדול של הגז האינרטי גורם לירידה בריכוז החמצן באויר, במיוחד בקרבת מיכל הגז.

השקעה בתשתיות מתאימות חיונית, לאור העובדה שאין לגזים אלה תכונות אזהרה, כגון ריח או גירוי. אסור להיכנס לתוך חלל המכיל פחות מ-19.5% חמצן, ללא מערכת נשימה המספקת אויר (כגון מנ"פ).

 3. התשתיות לעבודה עם חנקן דחוס או קריאוגני, המצוי במיכל בעל נפח מעל 0.5 מ3, כוללות:

א. אמצעי לשיחרור גז מהחדר: תותקן מערכת שאיבה קבועה, למניעת הצטברות של הגז. מיכל הגז האינרטי ימוקם לא יותר מ-1 מטר מפתח שאיבת האויר. מערכת שאיבת האויר מהחדר (כגון מפוח בקיר חיצוני, או תעלה המובילה למפוח על גג או קיר הבנין, וכו') תשאב לפחות 0.3 מ3  /שניה. השאיבה תופעל בכל שעות היממה, ותתוכנן למצב של "fail open". יש להציב נורית בקרה מחוץ לחדר.

ב. גלאי חוסר בחמצן: ימוקם גלאי חוסר בחמצן (מכשיר המתריע על ריכוז חמצן הנמוך מ - 19.5%), בעל אזעקה כפולה (חזותית וקולית). צליל ההתראה  יישמע ברמה של 100 דציבלים לפחות מחוץ לדלת הסגורה. מיקום הגלאי יאפשר ראיית האזעקה החזותית לפני פתיחת הדלת לחדר (לדוגמה, צג מחוץ לדלת, או צוהר בדלת). יש לקבל הנחיות מהספק לגבי אורך החיים ותדירות בדיקת הגלאי.

ג. שילוט: בקיר ליד הדלת, מחוץ למעבדה, יותקן שלט המודיע שבחדר מוצב גליל גז דחוס/מיכל גז קריאוגני; הנחיות בעת הפעלת גלאי החמצן (אין להיכנס לחדר, יש להודיע למוקד הביטחון וכו'); שם ומספר טלפון של האחראי למעבדה.

4.  על מנת למזער הסיכוי של אירוע שיחרור גז, יש להקפיד גם על הפרטים הבאים:

-   מומלץ להתקין מחולל חנקן מעבדתי (nitrogen generator), כתחליף לחנקן דחוס בגליל גדול.

-   הטמפרטורה בסביבת מיכל הגז לא תעלה על °C 52.

-   גליל הגז הדחוס יקושר ע"י רצועה או שרשרת, למניעת הפלתו ושבירת הברז/הווסת.

-   מתקני הזרמה ומערכות ניסוייות (כולל ווסתים, צנרת, כלים וחיבורים) יותאמו, מבחינת החומרים וההרכבה, לטמפרטורות וללחצי השימוש.

5. יש להכין תוכנית פעולה למקרה של תקלה (שיחרור של הגז בעת עבודה, הפעלת גלאי החמצן, איבוד הכרה, התזה או שפך גז קריאוגני וכו') ולתרגל התנהגות בעת כזו עם השוהים במעבדה. יש לוודא נגישות מהירה אל מערכת נשימה (מנ"פ) מהסוג המתאים לסביבת העבודה, בעמדת החירום הקרובה).