הנחיות לעבודה בטיחותית עם אוופורטור (Rotary Evaporator)

הנחיות לעבודה בטיחותית עם אוופורטור (Rotary Evaporator)

עבודה לא בטיחותית במעבדות עם אוופרטור, מהווה מקור משמעותי לחשיפה לאדי ממסים אורגניים רעילים, העלולים לפגוע בבריאות.
עבודה על פי כללי הבטיחות הבאים תמנע חשיפה לחומרים רעילים ופגיעה בבריאות.
1. יש למקם האוופורטור בתוך המנדף או להתקין מערכת אוורור מקומי, שתשאב את האדים הנפלטים ביעילות ליד המכשיר.במידה ואין ברירה, יש למקם האוופורטור סמוך למנדף ולהוביל את צינור פליטת  האוויר מהמשאבה לתוך המנדף. במקרים בהם האוופורטור מוצב מחוץ למינדף, מומלץ להעמיד מגן שקוף ייעודי למניעת נתזים ורסיסים למקרי תקלה וניפוץ המכשיר.
2. יש להשתמש בצינורות מתאימים - צינור גומי לואקום -  ולהחליפם מעת לעת. אין להשתמש בצינורות "טייגון", זאת כדי למנוע התקשות או היסדקות של הצינור ודליפה של החומר (השימוש בצינור "טייגון" הוא רק להזרמת  מים).
3. לפני ואחרי העבודה יש לבדוק תקינות ושלמות המערכת ( חיבורי הצינורות, כלי זכוכית, חשמל).
4. לפני תחילת העבודה יש לוודא שכלי איסוף הממס ריק, זאת כדי למנוע קבלת תערובת של חומרים  אסורים במגע (המגיבים בצורה אלימה זה עם זה).
5. יש לקרר באופן יעיל את האדים.
6. על מנת למנוע "קפיצות" החומר ואיבודו, יש להתאים את גודל האביק לכמות התמיסה  (יש למלא את האביק עד מחצית מנפחו), להשתמש ב-bump bulb וקליפס ולשמן החיבורים של חלקי הזכוכית.
7. יש לוודא שטמפרטורת המים באמבט ברגע הכנסת האביק תהיה נמוכה מנקודת הרתיחה של הממס. במידה והאוופורטור אינו נמצא במנדף, יש לקרר את כלי איסוף הממס (למשל, בעזרת אמבט קרח), במיוחד בעבודה עם הממסים הנדיפים ביותר (כמו דיאתיל אתר, מתילן כלוריד), כדי למנוע פליטת האדים לחלל המעבדה.
8. בגמר העבודה יש לרוקן את כלי איסוף הממס, אך ורק בתוך מנדף כימי תקין, למיכל פסולת לממסים אורגניים.
9. אין להשאיר מכשיר פתוח, על מנת למנוע התפזרות אדים רעילים לחלל המעבדה. יש לחבר אביק קטן ללטש ולחזק עם קליפס או לסגור עם פקק מתאים.
10. יש לזכור שרוב הממסים האורגניים הם חומרים דליקים עם נקודת הבזקה נמוכה.
11. בכל עבודה עם אוופורטור, כמו בכל עבודה במעבדה, יש להשתמש  בציוד מגן אישי: משקפי מגן, חלוק מעבדה ארוך ורכוס, כפפות  מתאימות לסוגי הממסים השונים ונעליים שלמות.