הנחיות טיפול באתידיום ברומיד -Ethidium Bromide

הנחיות טיפול באתידיום ברומיד -Ethidium Bromide

החומר אתידיום ברומיד (Ethidium bromide -EB) נקשר ל-DNA והינו רעיל מאוד ומוטגני. להלן הנחיותינו לטיפול בחומר זה:
1. ציוד מגן יש להימנע ממגע עם החומר על ידי שימוש בציוד מגן אישי, כגון: כפפות ניטריל, משקפי מגן, חלוק ארוך ורכוס ונעליים סגורות.
2. כיסוי משטח העבודה יש לכסות את משטח העבודה עם נייר סופג אטום בצד התחתון.
3. רכישה על מנת למנוע שקילה העלולה לגרום לפיזור החומר, אין לרכוש אבקות. קיימות טבליות ותמיסות מוכנות לשימוש.
4. אירוע שפך
א. שפך על העור: הסר הבגד ממקום הפגיעה, שטוף מיד עם סבון והרבה מים קרים למשך כ-10 דקות. במידת הצורך פנה לייעוץ רפואי.
ב. נתז בעין: יש לשטוף העין באופן יסודי במתקן שוטף עיניים הקרוב במשך 10-15 דקות ולפנות לייעוץ רפואי.
ג. שפך EB על הרצפה: יש לספוג את השפך בעזרת האמצעים הנמצאים בארון החירום לטיפול בשפך (כרית ושרוול ספיגה), או עם חומר סופג אינארטי, חול יבש או ורמיקוליט, לאסוף בכלי סגור ולפנות כפסולת EB מוצקה. יש לשטוף את השטח כמה פעמים עם מעט מים, ולספוג כמו שתואר לעיל, עד שלא ניתן להבחין בצבע הורוד של EB.
5. חימום תהליך העלול לגרום לשחרור אדים מתמיסות עם EB מחייב ביצוע בתוך מינדף כימי תקין.
6. טיפול בפסולת
א. פסולת נוזלית: מעל ריכוז של 10 מ"ג לליטר (ppm 10) , יש להתייחס לתמיסות  מימיות  של  EB-buffers כפסולת מסוכנת ואסור לשפוך אותן לכיור. יש לפנות במיכלים של פסולת  ממיסים אורגניים מסומנים בהתאם. אין להוסיף נתרן היפוכלוריט (מלבין, אקונומיקה) לתמיסות. ניתן להשתמש בשיטות להקטנת כמויות פסולת EB נוזלית, המבוססות על ספיחה על פחם פעיל או קשירה למחליפי יונים. ערכות מוכנות "לסינון" EB קיימות בחברות Sigma, Fluka, Merck ,BDH ואחרות. המוצק ,לאחר הסינון מתפנה כפסולת EB מוצקה והתסנין עובר לביוב.
ב. פסולת מוצקה: מעל ריכוז של 1 גרם לק"ג (ppm 1000) , יש להתייחס לג'לים של EB כפסולת מסוכנת ואסור לפנות אותם לאשפה רגילה. יש לפנות בתוך מיכלי פלסטיק או שקיות ניילון (לא Biohazard ולא רדיואקטיבי) מסומנת בהתאם. 
ג. ציוד מעבדה מזוהם עם EB בריכוזים גבוהים מ ppm 10 או 1000 ppm  לפי הסוג: כלים מזוהמים, טיפים, מבחנות סגורות המכילות עד 0.5 מל', ניירות וכפפות מזוהמים ב-EB (כאשר מופיע עליהם צבע ורוד) ,יש לפנות בתוך מיכלי פלסטיק או שקיות ניילון (לא Biohazard ולא רדיואקטיבי) מסומנות בהתאם. 
ד. פסולת EB תפונה במסגרת פינוי חצי שנתי או בתאום עם ממונה פסולת מסוכנת.