הנחיות בטיחות לקיום אירועים בשטח האוניברסיטה

הנחיות בטיחות לקיום אירועים בשטח האוניברסיטה

לעניין הוראות בטיחות אלה אירוע משמעו: 
התקהלות מאורגנת של בני אדם, בתמורה או שלא בתמורה, בו מספר המשתתפים הוא 200 או יותר, או פעילות בבניין בו מספר המשתתפים בכלל המקומות המיועדים להתקהלות הוא 200 או יותר.
למעט פעילות סדירה של האוניברסיטה, כגון: לימודים ובחינות.

 1. לכל אירוע בשטח האוניברסיטה יקבע מנהל אירוע, שתפקידו לוודא  קיום הוראות הבטיחות. קביעת מנהל האירוע באחריות הגוף המארגן או המזמין את האירוע.
   
 2. מנהל האירוע יקבע בשערי הכניסה למקום האירוע הודעה ברורה על מספר האנשים המירבי שמותר להם להימצא בבת אחת באותו מקום.
   
 3. מספר האנשים באירוע ייקבע ע"פ הכללים הבאים:
  א. אולם מסודר ובו מושבים קבועים: ע"פ מספר המושבים בפועל. לא תותר הוספת מושבים לא מקובעים, או ישיבה במעברים.

  ב. באולמות ללא מקומות ישיבה, אצטדיונים, רחבות וכו': לפחות 1 מ"ר לאדם.
   
 4. יציאות חירום
  א. באולם בו קיימות יציאות מוסדרות, יש לוודא שכל היציאות בעלות מנגנון פתיחה מהיר מבפנים (כגון ידית בהלה), שהן אינן
      נעולות וכל רוחב היציאה פנוי וניתן למעבר בעת חירום. בשטחי ההתקהלות יהיו לפחות שתי יציאות בכיוונים מנוגדים.

  ב.כאשר האירוע מתקיים בשטחים ללא יציאות חירום בנויות ומסודרות, יש לוודא רוחב מעברים חופשי מינימלי אל מוצא בטוח ע"פ
     הנחיות מפקח \ מהנדס הבטיחות בקמפוס (לפחות שני פתחים ברוחב 1.1 מ' בכוונים מנוגדים, בשטח מעל 1000 מ"ר. 2
     פתחים ברוחב 2.2 כ"א, בכוונים מנוגדים).

  ג.כל היציאות ויציאות החירום יהיו משולטות בשילוט הכוונה בולט וברור. באירוע המתקיים בשעות החשיכה השילוט יהיה מואר
     ודרכי המילוט יהיו פנויות מציוד ומכשולים כלשהם.
   
 5. מושבים לא מחוברים
  מושבים לא מחוברים מאושרים לשימוש בתנאים הבאים:
  א. המושבים מחוברים בקבוצות של 4 כסאות לפחות.

  ב. מרחק בין הכסאות לקיר יהיה 1.1 מ' לפחות.

  ג. אורך שורת כסאות לא יעלה על 15 מ', מרחק בין שורות יהיה 1.1 מ'  ובין גושי כסאות יהיה מעבר חופשי של 2.2 מ'.
   
 6. יש לוודא קיום תאורה ותאורת חירום מספקת ותקינה, ע"פ התקנות, בחלל האירוע, מעל היציאות ולאורך דרכי היציאה.
   
 7. כאשר האירוע מתקיים באולם סגור, יש לוודא פעולתה התקינה של מערכת האוורור ואספקת אוויר צח בכמות מספקת.
   
 8. מערכת החשמל
  יש לוודא תקינותה ובטיחותה של מערכת החשמל, אביזרי החשמל ומכשירי החשמל, באמצעות חשמלאי מוסמך.
   
 9. ציוד חירום
  א. יש לוודא קיום ותקינות אמצעי כיבוי אש בכמות מספקת (אפשרות הגעה עם גלגלוני כיבוי
      לכל שטחי האירוע, הידרנטים +מזנקים כל 50 מטר, מטפי כיבוי כל 30 מ' ובמקומות המועדים).

  ב. יש לוודא המצאות ציוד עזרה ראשונה בזמינות מיידית ומגיש עזרה ראשונה מיומן.
   
 10. מבנים ומתקנים
  למבנה ארעי שיוקם לצורך קיום האירוע (לרבות אוהלים, סככות, במות, מחיצות, שערים, גדרות מעל 1.8מ', עמודי תאורה, תרנים, פיגומים, גשרים, מתקנים ממונעים, שלטי חוצות וכו'), יעבור בדיקה של מהנדס מוסמך, אשר יוציא אישור בכתב כי המתקן בטוח למשתמשים ולסובבים.
   
 11. מנהל האירוע יוודא כי בכל שטח קיום האירוע, דרכי הגישה, ודרכי המילוט, אין בורות או הפרשי גובה העולים על 0.6 מ' שאינם מגודרים כנדרש בחוק.
   
 12. אם באירוע מתוכננת להתקיים פעילות הכוללת אחד או יותר מהמרכיבים הבאים, יש לקבל אישור והנחיות בכתב ממחלקת הבטיחות באוניברסיטה: אש גלויה, זיקוקין, לייזר, פירוטכניקה, שימוש בחומרים מסוכנים ו\או דליקים, גז בישול, נרות, מתקני הרמה, מתקני לחץ, גנרטור, ספורט אתגרי, מתקני שעשועים ניידים, מתקנים מתנפחים.
   
 13. מזון
  באירוע שבו מכינים, מחלקים או מוכרים מזון ומשקאות, יש למלא אחר החוקים והתקנות הרלוונטיים ולוודא כי לא תיגרם פגיעה בריאותית לקהל הסועדים.
   
 14. אירוע רב משתתפים
  אירוע מתוכנן ליותר מ- 499 איש יחשב לאירוע רב משתתפים. במקרה כזה יש להכין תוכנית בטיחות לאירוע באמצעות מהנדס בטיחות, ובמקרה הצורך לקבל את אישור הרשויות המוסמכות וממונה בטיחות אוניברסיטאי (למעט אירוע באולם בו מספר המושבים הקבועים הוא כאמור והוא מאושר לשימוש ע"י הרשויות).