אחסון חומרים כימיים במקררים

אחסון חומרים כימיים במקררים

מקררים בדרך כלל אינם מאווררים. באחסון כימיקלים נדיפים או דליקים בתוך מקררים, קיימת סכנה שלהצטברות אדי הכימיקלים המתאדים בתוך המקרר, גם בטמפרטורות נמוכות.

ריכוז אדים אלו בחלל המקרר עלול להגיע לטווח ריכוזים בהם קיימת סכנת פיצוץ או דליקה. סיכון נוסף במצב זה הוא שאיפת האדים הרעילים מחלל המקרר בעת פתיחת דלתו . שימוש במקרר ביתי במעבדה בעייתי במיוחד, כי האדים נספגים בתוך חלקי הבידוד, באטמים ובחלקים הפלסטיים. בנוסף, במקררים מסוג'free-frost' תיתכן דליפת אדים החוצה דרך פתחי הניקוז. הסיכון גובר בעת תקלה ו/או הפסקת חשמל, כאשר עולה הטמפרטורה בתא הקירור.

כללי אחסון כימיקלים מעבדתיים במקרר

במעבדה יש להשתמש במקרר מעבדתי מסוג flammable storage, או במקרר מסחרי המותאם למניעת היווצרות ניצוץ בתוך חלל המקרר, לרבות: איטום המגעים של התרמוסטט והמאוורר הפנימי וכיסוי מגן או ביטול הנורה. מקרר מעבדתי או מסחרי קל יותר לניקוי אחרי אירוע שפך. 

יש למקם המקרר במקום מאוורר (בהתאם לדרישות איוורור של מעבדה המפורטות בתקנות). המקרר יהיה בר-נעילה. אם לא ניתן לנעול אותו, יש לנעול בשעות הלילה את החדר/המעבדה בו הוא מוצב. אין למקם המקרר בקרבת דלת, במזדרונות, חדרי מדרגות ודרכי מילוט ויש להרחיקו ממקור ניצוץ או חום גבוה.

המקרר יחובר למעגל חשמלי עצמאי. מומלץ שיוזן גם ממערכת חירום ובכך תמנע הפסקת פעולתו בעקבות תקלות במכשירים חשמליים אחרים או הפסקת חשמל. מומלץ להתקין זמזם חריגה שיגיב לעליה בטמפרטורה. 

על המקרר יוצב שלט המציין ייעודו - אחסון חומרים כימיים דליקים, ויאסור אחסון מזון בו. מקררים בהם מאוחסנים חומרים רדיואקטיביים ישולטו בהתאם. 

יש להימנע משאיפת האויר המזוהם מהמקרר בעת פתיחתו. אין להכניס את הראש, או לשהות זמן ממושך מול המקרר הפתוח. יש לבצע בדיקה תקופתית של אטימות הדלת, על פי הוראות היצרן. 
יש למזער את כמויות החומרים המאוחסנים במקרר. לפחות פעמיים בשנה, יש לבצע ניקוי כללי של המקרר ולפנות חומרים שאחסונם בתוכו אינו הכרחי.

המיכלים יהיו סגורים היטב במכסה מתברג, עם שכבת parafilm מעליו. יש להימנע ככל האפשר מהכנסת מיכלים של חומרים נדיפים המכוסים בפקקי זכוכית או שעם (העלולים להתנתק מהמיכל עם עליית הלחץ בתוכו). ניתן לכסותם בנייר אלומיניום או parafilm בלבד.

המיכלים יוצבו במקרר בכלי קיבול מישני, כגון מגש. יש להפריד בין חומרים העלולים להגיב אחד עם השני (incompatibles).

חל איסור מוחלט לאחסן מזון או שתיה במקרר המיועד, או המכיל, חומרים מסוכנים. 
אין לאחסן בתוך מקרר לחות גבוהה חומרים המגיבים עם מים. 
מומלץ להכניס במקרר צלוחית עם חומר סופח ריחות, כגון גרגרי פחם פעיל.