מדיניות הבטיחות

מדיניות הבטיחות והבריאות התעסוקתית של האוניברסיטה העברית

  • האוניברסיטה מחויבת לעמידה בדרישות כל דין, וכן בדרישות של תקנים, נהלים והוראות הקשורות לשמירה על הבטיחות והבריאות בתעסוקה.

  • האוניברסיטה תקיים תהליכי עבודה, מחקר והוראה שלא יפגעו בבטיחותם ובבריאותם של העובדים.

  • האוניברסיטה תשקיע את המשאבים הנדרשים כדי להבטיח מקום עבודה בטוח ובריא לעובדיה, לאורחיה, ולסביבה.

  • האוניברסיטה תנקוט בגישה המבוססת על מניעה מראש של תאונות ופגיעה בבריאות העובדים על-ידי זיהוי שיטתי של גורמי סיכון, הערכת סיכונים, והפחתת הסיכונים לרמה קבילה.

  • במקרה של ספק לגבי קיומו של סיכון בטיחותי או בריאותי לא תבוצע עבודה עד שניתן יהיה להראות שאפשר לבצעה בבטחה.

  • מחלקת הבטיחות של האוניברסיטה תפרסם את כל המידע העומד לרשותה בנושאי בטיחות לכלל סגל האוניברסיטה והבאים בשעריה על ידי ביצוע הדרכות, פרסום מידע באתר האינטרנט, כתיבת נהלים ועוד…

  • מחלקת בטיחות של האוניברסיטה תחקור כל תאונה או כמעט תאונה מתוך מגמה לאתר את הכשלים והסיבות לאירוע. המחלקה תפרסם את הממצאים לגורמים הרלוונטיים ותנקוט בפעולות מתקנות למניעת הישנותם של תאונות.