חברי ועדת הבטיחות

ועדת הבטיחות היא אוניברסיטאית, והמבנה שלה נגזר מתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות) התשכ"א – 1960.

נציגי הנהלה: יו"ר ועדת הבטיחות, ראש אגף בינוי ותשתיות, מנהל המחלקה לבטיחות ולגיהות, מזכירת הועדה רכזת מידע והדרכות בטיחות.

נציגי  היחידות: פקולטה למדעי הטבע, פקולטה לרפואה , פקולטה לחקלאות, פקולטה רוח/חברה, נציגי עובדים הנבחרים ע"י ועד העובדים: סגל מנהלי (מהנדס/טכנאי/עובד מעבדה), סגל אקדמי בכיר.

 

שם

תפקיד/ייצוג

יחידה

דוא"ל

פרופ' אבי בינו יו"ר הועדה
פקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע
מכון לכימיה bino@mail.huji.ac.il
מיה רודנר מזכירת הועדה
רכזת מידע והדרכות בטיחות
המחלקה לבטיחות mayarou@savion.huji.ac.il
אלכס ברנשטיין מנהל תפעול ותשתיות אגף בינוי ותשתיות alexb@savion.huji.ac.il
אלי קינן מנהל המחלקה לבטיחות וגהות המחלקה לבטיחות elik@savion.huji.ac.il
דרור ועלני סגן ראש אגף אגף חירום ובטחון drorv@savion.huji.ac.il
ד"ר הדר שטיינברג הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע מכון רוקח לפיסיקה hadar@phys.huji.ac.il
צביקה ובר מנהל אחזקה ותפעול מעונות
הסטודנטים
דיקנט הסטודנטים tzviv@savion.huji.ac.il
פרופ' גילה
כחילה בר-גיל
הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ביה"ס לרפואה וטרינרית gila.kahila@mail.huji.ac.il
ד"ר אבי פריאל ביה"ס לרוקחות, הפקולטה לרפואה ביה"ס לרוקחות avip@ekmd.huji.ac.il
ד"ר עמית טובי הפקולטה למדעי החברה המחלקה לגיאוגרפיה amit.tubi@mail.huji.ac.il