שירותים

השירותים להקמת הקמת אתרי אינטרנט באוניברסיטה העברית כוללים:

על מנת שנוכל לתת שירות בר קיימא לאורך זמן, וכדי לאפשר פיתוח ותחזוקה שוטפת, נבנה מדרג  עלויות מוזל ביותר להקמת אתרים ותחזוקתם. ראו את תעריפי השירות לפי סוג האתר.