תוכן עניינים

הנחיות ומידע

לנוחיותכם, אנו מרכזים כאן מידע בנושא הקמת אתרי אינטרנט באוניברסיטה העברית, הנחיות של ועדת האינטרנט ומידע נוסף.

תקן לפיתוח אתרי אינטרנט באוניברסיטה העברית

למסמך המלא והמעודכן שהוא הנוסח המחייב.

כל התקשרות עם ספק לפיתוח תכנה או לבניית אתר חדש, בין אם בתשלום ובין שלא בתשלום (למשל כתרומה או בהתנדבות), מחייבת את אישורן של הרשות למחשוב והלשכה המשפטית מראש, טרם ההתקשרות. פירוט כתובות להתקשרות מופיע בנספח א לתקן לפיתוח אתרי אינטרנט.

עם תחילת פיתוח אתרים חדשים שיחוברו לאתר או לתשתיות האוניברסיטה על מפתחי האתר לוודא שהם עומדים בדרישות האוניברסיטה כמפורט להלן;  במקרה של ספק ניתן להתייעץ עם הרשות למחשוב בהתאם לכתובות המפורטות בנספח א. אתרים קיימים שאינם עומדים בדרישות יידרשו להתאים עצמם לכך תוך חצי שנה.

הנחיות בנושא נגישות

בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, על אתרים להיות מותאמים לרמת נגישות WCAG2.0. אין חובה להנגיש מידע שאינו מיועד לכלל הציבור (כגון: סילבוסים, חומר קריאה לקורסים, מידע לסגל וכו'). את פירוט רמת הנגישות ניתן לראות כאן

להוסיף לינק למדריכים ספציפיים ב-OS. למידע נוסף במסמך התקן לפיתוח אתרי אינטרנט באוניברסיטה העברית.

הנחיות בנושא זכויות יוצרים

כשם שאנחנו רוצים שאחרים יכבדו וישמרו על זכויות היוצרים שלנו, עלינו להקפיד לשמור על זכויות יוצרים של אחרים.

אין לפרסם באתר מידע ותוכן המוגן בזכויות יוצרים ללא אישור בכתב של בעלי הזכויות.

למשל, אין לפרסם מאמרים מלאים המוגנים בזכויות יוצרים ללא אישור בעלי הזכויות. אפשר לפרסם תקציר והפנייה למאמר המלא.

שימוש בתמונות: אין להשתמש בתמונות ללא אישור בעלי זכויות היוצרים. אפשר להשתמש בתמונות ממאגר התמונות של האגף לקשרי חוץ ופיתוח משאבים או תמונות שמצולמות באירועים שונים ע"י אגף שיווק ותקשורת.

המלצות לקידום אתרים במנועי חיפוש

בדרך כלל, כאשר אתר חדש עולה לאוויר יש רצון לחשוף אותו לכמה שיותר גולשים באינטרנט. הצגת קישור לאתר במנועי חיפוש יכולה לעזור בכך. לצד אפשרויות קידום בתשלום, יש לא מעט דברים שאפשר לעשות באמצעות כלים מובנים באתר כדי לקדם את התוכן שלו במנועי חיפוש. נציג כמה מהם במדריך זה.

 

מדריכים לניהול ועריכת תוכן באתרי OpenScholar

יעודכן בקרוב.