ועדת האינטרנט של האוניברסיטה העברית

 

ועדת האינטרנט של האוניברסיטה פועלת מכח מינוי של סגן נשיא ומנכ"ל האוניברסיטה. הועדה מוסמכת לדון ולהחליט בסוגיות שעומדות על הפרק בתחומים:

חברי ועדת האינטרנט:

  • מר אשר רוטקוף, ראש הרשות למחשוב תקשורת ומידע
  • גב' עפרה אש, ראש אגף שיווק ותקשורת
  • גב' רחל אליאסיאן, דיקן משנה מדעי הרוח
  • מר יובל פרחי, מנהל היחידה למערכות מידע אינטרנטיות
  • גב' טלי אבירם – מרכזת הוועדה, מנהלת אתר האינטרנט