עיון רבעון פילוסופי

 

 

עיון מפרסם מאמרים, דיונים, מאמרי ביקורת וסקירות ספרים בכל תחומי הפילוסופיה, פרי עטם של מחברים מכל אסכולה פילוסופית או מתודת מחקר.

החל משנת 1990 עיון יוצא לאור בינואר וביולי באנגלית, באפריל ובאוקטובר בעברית. החוברות באנגלית כוללות תקצירים באנגלית של המאמרים המתפרסמים בעברית. העורך כיום הוא מרק שטיינר והעורכת האחראית חוה שור.

מפתחות: בכרך 30 (1981) נתפרסם מפתח מחברים, נושאים וסקירות ספרים לכרכים 30-1 ובכרך 50 (2001), מפתחות לכרכים 50-31.

 

היסטוריה

עיון נוסד על ידי מרטין בובר, שמואל הוגו ברגמן ויוליוס גוטמן בשנת 1945. החוברת הראשונה יצאה לאור באוקטובר 1945 ובה מאמרים של ארנסט קסירר, פליקס ולטש, פריץ היינמן, נתן רוטנשטרייך ואחרים. החוברת הבאה (כרך א, חוב' ב-ג) ראתה אור בנובמבר 1946, וחוברת רביעית ביולי 1949, כלומר הכרך הראשון התפרסם בין סוף מלחמת העולם השנייה ומלחמת השחרור. מאז ינואר 1951 (כרך ב, חוברת א) עיון רואה אור באופן סדיר. הכרך השוטף הוא 67 (2018).  

עיון נוסד כרבעון פילוסופי בעברית ויצא לאור על ידי החברה הפילוסופית בירושלים (שהוקמה בשנת 1941), בסיוע האוניברסיטה העברית ומשרד החינוך והתרבות. החל מכרך 24 (1973) עיון יצא לאור על ידי האוניברסיטה העברית בשיתוף החברה הפילוסופית, וכיום מרכז ש"ה ברגמן לעיון פילוסופי בפקולטה למדעי הרוח של האוניברסיטה העברית בירושלים הוא המוציא לאור של עיון.